YORUM YAP
Bilgi Teknolojileri Kurumu(BTK) 5G için Kolları Sıvadı

Türkiye Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nın İstanbul toplantısında Türkiye için 5G bağlantı hızının sinyallerini vermeye başladı. Gerçekleştirilen 5G toplantısı dün gerçekleşti ve toplantı açılış konuşmasını İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptı. Dünya genelindeki akıllı  cihazların hızlı bir şekilde artış göstermesi, teknolojinin hızla ilerlemesi ve gün geçtikçe hız, kapasite gibi etkenlerin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine İletişim Kurumu Dr.Sayan şunları dile getirdi. 

“İnternete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artış, makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları, nesnelerin interneti, haberleşme cihaz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği, artan hız ve kapasite talebi ise 5G’yi gündeme getirmiş olup küresel mobil endüstrisi son iki-üç senedir 5G teknolojisine  odaklanmış durumdadır. Henüz endüstriyel standartları tanımlanmamış olan 5G konusunda hararetli tartışmalar devam etmektedir. Kasım 2015’de Cenevre’de yapılan ITU WRC 2015 konferansının en önemli gündem maddeleri 5G spektrum planlamalarına ayrılmış, Şubat 2016’da Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ana gündem yine 5G olmuştur.

 

Asya, Avrupa ve ABD arasında yeni mobil iletişim teknolojilerine yönelik yarış sürmektedir. 4G hizmeti, ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde aktif olarak kullanılmaktadır. 5G’nin ise en erken 2020’de Japonya ve Güney Kore’de hayata geçmesi beklenmektedir. Dünyada, 5G konusunda öne çıkan Güney Kore, Japonya gibi ülkeler standartları belirleyebilmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektedirler.

5G mobil şebekesinde hızın artırılmasından ziyade gecikme süresinin düşürülmesi ve bağlantının sağlamlığına odaklanılmaktadır. Hız artışı için ise hibrit şebeke kullanılması, spektrum verimliliğinin artırılması gündemdedir.” şeklinde açıklamada bulundu. 

5G 'nin yol haritasının belirleneceğinin üzerinde duran Dr. Sayan ilerleyen süreçte daha ayrıntılı bir bilgi sunacağını söyledi.