YORUM YAP
BTK'ya Telefon ve İnterneti Kesebilme Yetkisi

Yeni gelen yönetmelikle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), doğrudan olarak şebekeye müdahale edebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak yönetmelikte bulunan "savaş ve ulusal güvenlik" konularında yeni bir düzenleme yaptı.

Yapılan yeni düzenlemede eski yönetmelikte bulunan "hizmet sunumunun engellenmesine" yönelik ilişkisi bulunan madde değiştirilerek "hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması" olarak değiştirildi.

Bu değiştirilen yönetmeliğe göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), savaş, seferberlik, kamu güvenliği ve uyusal savunma konularında savunma amaçlı olarak gerek duyduğu zamanda süreli veya süresiz olarak bir işletmenin veya bölgenin faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmına müdahale ederek kesintiler yapabilecek. Eski yönetmelikte yer alan hizmet durumunun engellenmesi doğrudan olarak  Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıydı ve yeni yönetmelikle birlikte bu madde de yönetmelikten kaldırıldı.